Nyhetsarkiv

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Lek - Tidsmaskin

  Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer (Rammeplanen).

 • FØRSKOLETUR TIL FINSE – 12. april til 15. april

  En lang og god tradisjon i den internasjonale Barnehagen er at førskolebarna fra Laksevåg og Sollien reiser på felles tur til Finse. Og i år er ingen unntak.

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kultur - kulturelle uttrykk inspirert av urfolk og andre kulturer.

  Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker ( Rammeplanen).

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - bygge fellesskap gjennom å skape og oppleve kunstopplevelser sammen

  Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid (Rammeplanen for barnehage)

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Mangfold i lek - lek fra ulike kulturer

  Gjennom leken møter barnet verden og seg selv og lærer en rekke ferdigheter. Lek gir
  rom for stimulering av språksansen og intellektet, trening av kroppen og motorikken og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende
  for all slags læring. Leken hos barn tjener derfor ytterst sett som trening både til å
  mestre hverdagen og voksenlivet

 • Barnehagen 40 år

  Feiring av barnehagens bursdag på Laksevåg! - 22.10.2021

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - «vennskap, forståelse og toleranse».

  Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.
  I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å
  være i positivt samspill med barn og voksne

 • Uteuken 2019

  Vi i Den Internasjonale Barnehage ønsker å takke alle for en vel gjennomført uteuke! Barna sitter nok igjen med mange gode opplevelser når de kan se tilbake på blant annet vikingkamper, jotneangrep, nissebesøk, vikingskipseilas og vikingfest.

 • FØRSKOLETUR TIL FINSE – 3 til 5 april

  En lang og god tradisjon i Den Internasjonale Barnehagen er at førskolebarna fra Laksevåg og Sollien reiser på felles tur til Finse. Og i år er ingen unntak.
  Den 3.april pakker vi sekken og setter kurs for Finse. I løpet av to dager skal vi kose oss i vårsolen, stå på ski, dele måltid sammen, leke og nyte en god avslutning på barnehagetiden.
  Vi skal overnatte på Turistforeningens hytteanlegg på Finse, hvor vil vi få servert alle våre måltid. Anlegget på Finse vil være vår base for små turer og mye ski lek.

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Natur og miljø.

  Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Gjennom å lære, og være i naturen vil barna få kjennskap til og få forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det er og ønskelig at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling og hvordan vi kan ta vare på naturen rundt oss

 • Avslutning på viking prosjektet.

 • Vikingfest i Sollien

  I januar og februar har vi jobbet med et tema under lek som vi har kalt felles fiksjon, mytologisk vikinglek. Vi har ønsket at barn skulle ha en felles forestillingsverden og lekearena. Både Laksevåg og Sollien har jobbet med dette temaet og har hatt flere treff sammen. Torsdag 7 februar var Laksevåg på besøk i Sollien til en felles vikingfest.