Nyhetsarkiv

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Natur og miljø – fortelling som naturvern

  Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling (Rammeplanen).

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Lek - fortelling som felles fiksjon

  Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 
  Gjennom leken får barna utfolde seg på sine premisser, de får teste ut, være nysgjerrige, fantasere og skape. I tillegg har leken en viktig rolle som møteplass for inkludering og fellesskap (Rammeplanen).

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kropp, bevegelse, mat og helse - Helsebringende forteller fokus.

  Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede
  og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse
  (Rammeplanen for barnehager).

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kultur - Skape kultur for fortelling

  Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (Rammeplanen for barnehagen)

 • Kjernetema «Fortellingens kraft»

  I år vil fortellingen og fortellingens kraft være en rød tråd gjennom alle kjernetemaene.  

  Kjernetemaene rommer mye av det vi ønsker en opplevelses – og lærerik barndom
  skal være, summen av det vi og rammeplanen setter sentralt i barns utvikling. Vi skal
  fylle sekken til barna før de går videre på utdanningsstigen med varierte dager, gode
  verdier og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kultur - kulturelle uttrykk inspirert av urfolk og andre kulturer.

  Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker ( Rammeplanen).

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - bygge fellesskap gjennom å skape og oppleve kunstopplevelser sammen

  Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid (Rammeplanen for barnehage)

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Mangfold i lek - lek fra ulike kulturer

  Gjennom leken møter barnet verden og seg selv og lærer en rekke ferdigheter. Lek gir
  rom for stimulering av språksansen og intellektet, trening av kroppen og motorikken og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende
  for all slags læring. Leken hos barn tjener derfor ytterst sett som trening både til å
  mestre hverdagen og voksenlivet

 • Barnehagen 40 år

  Feiring av barnehagens bursdag på Laksevåg! - 22.10.2021

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - «vennskap, forståelse og toleranse».

  Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.
  I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å
  være i positivt samspill med barn og voksne

 • Uteuken 2019

  Vi i Den Internasjonale Barnehage ønsker å takke alle for en vel gjennomført uteuke! Barna sitter nok igjen med mange gode opplevelser når de kan se tilbake på blant annet vikingkamper, jotneangrep, nissebesøk, vikingskipseilas og vikingfest.

 • FØRSKOLETUR TIL FINSE – 3 til 5 april

  En lang og god tradisjon i Den Internasjonale Barnehagen er at førskolebarna fra Laksevåg og Sollien reiser på felles tur til Finse. Og i år er ingen unntak.
  Den 3.april pakker vi sekken og setter kurs for Finse. I løpet av to dager skal vi kose oss i vårsolen, stå på ski, dele måltid sammen, leke og nyte en god avslutning på barnehagetiden.
  Vi skal overnatte på Turistforeningens hytteanlegg på Finse, hvor vil vi få servert alle våre måltid. Anlegget på Finse vil være vår base for små turer og mye ski lek.

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Natur og miljø.

  Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Gjennom å lære, og være i naturen vil barna få kjennskap til og få forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det er og ønskelig at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling og hvordan vi kan ta vare på naturen rundt oss

 • Avslutning på viking prosjektet.

 • Vikingfest i Sollien

  I januar og februar har vi jobbet med et tema under lek som vi har kalt felles fiksjon, mytologisk vikinglek. Vi har ønsket at barn skulle ha en felles forestillingsverden og lekearena. Både Laksevåg og Sollien har jobbet med dette temaet og har hatt flere treff sammen. Torsdag 7 februar var Laksevåg på besøk i Sollien til en felles vikingfest.