Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kultur - Skape kultur for fortelling

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (Rammeplanen for barnehagen)

Menneskelig kommunikasjon foregår ofte i form av fortelling. Muntlige fortellinger gir mulighet til kreativ utfoldelse, testing av tanker og perspektiver, og en måte å ufarlig gjøre følelser eller erfaringer. Fortellinger skaper sammenheng og mening i tilværelsen, og mulighet til å forstå seg selv og andre. I tillegg gir fortellingen store muligheter til å være skapende og la fantasien flyte fritt. 

Under dette temaet vil vi skape kultur for fortelling, gi barna mange ulike eksempler på fortelling og metoder for formidling, dykke ned i historiene og se på likheter og bearbeidegjennom kunstuttrykk.

Vi vil bruke fortellingen aktivt i alle deler av hverdagen, være bevisst det muntlige språket vårt, og dele av egne historier og hendelser med barna.