Den Internasjonale Barnehage i Bergen

Den Internasjonale Barnehage er en arena for mangfold. Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Vennskap, toleranse og forståelse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og forståelse.

 

Den Internasjonale Barnehage er en arena for mangfold. Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Vennskap, toleranse og forståelse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og forståelse. Mangfold blant personalet er også viktig for oss. Vi har både norske og internasjonale menn og kvinner i Den Internasjonale Barnehage som på sitt unike vis representerer ulike språk, kulturer og personligheter. Dette skaper en rik og variert barnehagehverdag. Mangfoldet understrekes av vårt arbeid med kultur. Kultur er på mange måter fundamentet og basen vår, og fyller mye av hverdagen vår. Vi markerer land, synger og teller på mange språk, bruker musikk, dans, klær, mat, eventyr og fortellinger fra alle verdenshjørner. I tillegg er vi opptatt av å være ute og legge til rette for en naturlig lekearena i skog og mark, ved hjelp av nærmiljø og stort uteområde i barnehagen. 

Alle som kommer til Den Internasjonale Barnehagen skal kjenne seg velkommen. For oss er mangfold en berikelse og vi søker mot å inkludere. barn, foreldre og personale inn i barnehagens flerkulturelle fellesskap. Ingen barn er like, alle kommer med sine erfaringer, tanker og ønsker, likevel skal alle oppleve at de er betydningsfulle for gruppen. Hvert barn sitter på kompetanse som er en ressurs for fellesskapet. Vi i barnehagen skal belyse disse ressursene, og legge til rette for mangfoldet og styrke tanken om likeverdighet. Vi snakker utelukkende norsk, med både barn og foreldre, dette for å fremme språkforståelse og integrering blant internasjonale barn og voksne.

Den Internasjonale Barnehage ble startet i 1981 i Lydersagensgt 20 i Bergen med tanke på å ha tilsyn med innvandrerbarn mens foreldrene gikk på norskkurs. Barnehagen er drevet av InvandrerKvinneGruppen, senere Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen. Behovet for barnehageplass for minoritetsbarn og etnisk norske barn har hele tiden økt. Fra å være en barnehage med plass til 12 barn er vi nå to barnehager fordelt på Laksevåg og Landåsbydel med til sammen over 70 barn.