ÅRSHJUL 2021/2022

Her finner du det som er felles for Laksevåg og Sollien i barnehageåret 2021/2022. I årsplanen til Sollien og Laksevåg vil finne mer spesifikke planer.

August

Tilvenning av nye barn og ny avdeling

 

September

06.09 – 08.10: Tema – Sosial Kompetanse: «Vennskap, forståelse og toleranse».

13.09: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

15.09: Foreldremøte kl. 1800.

Uke 39: Brannvernuke

 

Oktober

21.10: Merkedag humanisme. FN – dagen (24.10).

22.10: Barnehagens bursdag – Sollien besøker Laksevåg.

25.10 – 19.11: Tema – Lek: «Mangfold i lek».

 

November

05.11: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

26.11: Merkedag hinduisme. Divali (05.11).

Uke 47: Markering av India

 

Desember

10.12: Luciafrokost (13.12)

17.12: Nisse-/grøtfest.

24.12 og 31.12: Barnehagen stengt.

 

Januar

03.01: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

Uke 2: Markering av Romania

Uke 3: Markering av Latvia

28.01: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

 

Februar

04.02: Samefolketsdag (06.02).

Uke 6: Markering av Kroatia

Uke 7: Markering av Filipinene

25.02: Karneval

28.02 – 25.03: Tema – Mat, kropp, bevegelse og helse: «Matkultur».

 

Mars

16.03: Foreldremøte kl. 1900.

30.03 – 01.04: Finsetur for de eldste barna.

 

April

07.04: Påskefrokost.

08.04: Merkedag kristendom. Påske.

14.04 – 18.04: Barnehagen stengt. OBS! Vi stenger kl. 1200 den 13.04.

29.04: Merkedag buddhisme. Vesak (06.05).

 

Mai

Uke 19 og 20: Markering av Norge.

16.05: 17. Mai-tog i nærmiljøet.

17.05: Barnehagen stengt.

20.05: Merkedag islam. Id (03.05).

23.05 – 17.06: Tema – Kultur: «Kulturelt mangfold».

26.05: Barnehagen stengt.

27.05: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

 

Juni

16.06: Sommerfest og festival kl. 1600.

Uke 25: Uteuke.

30.06: Siste dag for de eldste barna.

 

Juli

Uke 28 – 30: Sommerstengt.

01.08: Barnehagen åpner igjen