ÅRSHJUL 2019/2020

Her finner du det som er felles for Laksevåg og Sollien i barnehageåret 2019/2020. I årsplanen til Sollien og Laksevåg vil finne mer spesifikke planer.

AUGUST

 • Oppstart
 • Tema: Mat, kropp, bevegelse og helse - Matkultur

SEPTEMBER

 • 9.september. Planleggingsdag barnehagen er stengt.
 • 25.september Foreldremøte kl 18

OKTOBER

 • 18. oktober. Barnehagens bursdag. Laksevåg besøker Sollien
 • Tema: Sosial kompetanse - Identitet og nærmiljø
 • 24. oktober: Merkedag humanisme. FN-dagen

NOVEMBER

 • 2. november. Merkedag hinduismen. Divali.
 • 8.november. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

DESEMBER

 • Advent/Jul
 • 13. desember. Luciafrokost
 • 27.12  og 30.01. Sammenslåing.  Laksevåg åpent/ .Sollien stengt

JANUAR

 • 1 Januar: Barnehagen stengt
 • 2. Januar: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.
 • Tema: Kultur - Tro
 • 31. Januar: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

FEBRUAR

 • 6. Februar. Samenes nasjonaldag
 • 21. Februar. Karneval

MARS

 • 4. mars. Foreldremøte kl 18.00
 • Tema: Lek - Felles fiksjon.

APRIL

 • 2.april. Påskefrokost.
 • 3.april. Merkedag kristendom. Påske
 • Sammenslåing påske. Laksevåg stengt/ Sollien åpen
  6. ,7. og 8. Husk halv dag og stenger kl 12 den 8.
 • Finsetur førskolebarna: 15 - 17 april

MAI

 • 1, 17 og 21. mai er barnehagen stengt pga nasjonal fridag
 • 8. mai: Merkedag buddhisme. Vesak.
 • Uke 19 og 20. Markering av Norge. Vi går i 17. mai tog den 15.
 • 21. mai. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.
 • Uke 22: Uteuke.

JUNI/JULI

 • 1. juni barnehagen stengt pga nasjonal fridag
 • 5. juni: Merkedag islam. Id.
 • 11. juni. Sommerfest
 • 30. juni. Siste dag for førskolebarna
 • Uke 28. Sammenslåing: Sollien stengt/Laksevåg åpen.
 • Sommerstengt uke  29, 30 og 31.
 • ÅPNER IGJEN MANDAG 3. August!