ÅRSHJUL 2023/2024

Her finner du det som er felles for Laksevåg og Sollien i barnehageåret 2023/2024. I årsplanen til Sollien og Laksevåg vil finne mer spesifikke planer.

August

Tilvenning av nye barn og ny avdeling

 

September 

11.09: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.  

18.09 – 13.10: Tema – Kultur: «Skape kultur for fortelling».  

Uke 39: Foreldremøte kl 19.00 

 

Oktober 

Uke 40: Markering av Tyskland 

20.10: Barnehagens bursdag – Sollien besøker Laksevåg.  

23.10 – 17.11: Tema – Kropp, bevegelse, mat og helse: «Helsebringende fortellerfokus».  

Uke 43: Markering avØsterrike 

 

November 

03.11: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.  

10.11: Merkedag hinduisme. Divali (12.11) 

Uke 47: Markering av Etiopia 

 

Desember 

14.12: Nisse-/grøtfest 

25.12: Barnehagen stengt. 

26.12: Barnehagen stengt. 

 

Januar 

01.01: Barnehagen stengt. 

02.01: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

08.0101.02: Tema – Lek: «fortelling som felles fiksjon». 

26.01: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

 

Februar 

06.02: Samenes nasjonaldag 

Uke 7: Markering av Kurdistan 

 

Mars 

04.03 – 05.05: Tema – Natur og miljø: «fortelling som naturvern». 

Uke1: Foreldremøte  

22.03: Foreldre frokost. 

28.0301.04: Barnehagen stengt. OBS! Vi stenger kl. 1200 den 27.03 

 

April 

03.04 – 05.04: Finsetur for de eldste barna 

15.04: Merkedag islam. Id (10.04) 

Uke17: Markering av Somalia 

 

Mai 

01.05: Barnehagen stengt. 

Uke 19 og 20: Markering av Norge. 

09.05: Barnehagen stengt. 

10.05: Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 

16.05: 17. Mai-tog i nærmiljøet. 

17.05: Barnehagen stengt. 

20.05: Barnehagen stengt. 

Uke 22: Uteuke 

 

Juni 

12.06: Sommerfest  

28.06: Siste dag for de eldste barna. 

 

Juli 

Uke 28 – 30: Sommerstengt. 

29.07: Barnehagen åpner igjen.