Ravi

Ravi er avdelingen for de eldste barna. Avdelingen har 22 barn i alderen 3 - 6 år.

 

På vår avdeling har vi 22 barn i alderen 3-6 år. Personalet består av 2 pedagoger, 2 pedagogiske medarbeider. Vi er her for å gi barna gode erfaringer, for å være støttende og utforskende. Vi vil gjøre det vi kan for å gi barna i barnehagen gode minner som de senere kan se tilbake på, og glede seg over. Her har vi vår egen lille kjøkkenkrok, vi har en krok hvor vi kan bygge med lego, klosser og leke med dyr og biler. Vi har en koselig sofakrok hvor vi kan lese, se i bøker. Her kan vi tegne, perle og holde på med andre formingsaktiviteter.  På samlingsrommet har vi små grupper med språklek. Det er også her vi har samlingene våre hvor vi synger og leser, finner ut hvilken dag det er og hvem som er i barnehagen. Regnbuen har egne turer og aktiviteter tilpasset barnegruppas ulike alder.