ÅPNINGSTIDER

Sollien og Laksevåg har felles årshjul og samarbeider ved flere anledninger gjennom året.

Barnehagen i Sollien og på Laksevåg har åpent mandag til fredag fra kl 07.30 - kl 16.30.

Den Internasjonale Barnehage har stengt 3 uker i juli.

I juleferien, påskeferien og den første uken i juli bytter barnehagene på å ha åpent, og ansatte fra både Sollien og Laksevåg samles under samme tak. Oversikt finner du her, eller i årsplanen.