Barnehagen i Sollien

Barnehagen i Sollien finner du på toppen av Landås. I Sollien er det til sammen ca 50 barn i alderen 1–6 år, og 10 ansatte. Her kan vi dyrke vår pedagogikk og vårt barnesyn. Vi har ingen grenser, og toleranse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag.

Etter mange år som nomader i byen fikk vi i 1990 vårt eget hus. Dette spennende huset og den fantastiske beliggenheten kom i stand etter en enorm dugnad. Alle som hadde en tilhørighet til barnehagen og de som jobbet der bidrog på utallige måter. Endelig fikk vi et hus som representerte vår pedagogikk og vårt barnesyn. Et hus som rommer alt og alle. Vi har ingen barrierer. Hos oss er det høy takhøyde, bokstavlig talt. Her møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Huset i Sollien er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og forståelse.

Hovedbygget hvor stor-avdelingene holder til ble bygget i 1990. Småbarnsvadelingen har eget bygg som ble bygget i 2007, som nå skal utvides og stå klart til barnehageoppstart i august 2017.