Nyheter

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Mangfold i lek - lek fra ulike kulturer

  Gjennom leken møter barnet verden og seg selv og lærer en rekke ferdigheter. Lek gir rom for stimulering av språksansen og intellektet, trening av kroppen og motorikken og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring. Leken hos barn tjener derfor ytterst sett som trening både til å mestre hverdagen og voksenlivet

  03.11.2021 10.55
 • Barnehagen 40 år

  Feiring av barnehagens bursdag på Laksevåg! - 22.10.2021

  03.11.2021 10.17
 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - «vennskap, forståelse og toleranse».

  Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne

  06.09.2021 10.30
 • Uteuken 2019

  Vi i Den Internasjonale Barnehage ønsker å takke alle for en vel gjennomført uteuke! Barna sitter nok igjen med mange gode opplevelser når de kan se tilbake på blant annet vikingkamper, jotneangrep, nissebesøk, vikingskipseilas og vikingfest.

  28.05.2019 14.28
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Den Internasjonale Barnehage i Bergen

Den Internasjonale Barnehage er en arena for mangfold. Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Vennskap, toleranse og forståelse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og forståelse.