Nyheter

 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kultur - Skape kultur for fortelling

  Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (Rammeplanen for barnehagen)

  18.09.2023 13.58
 • Kjernetema «Fortellingens kraft»

  I år vil fortellingen og fortellingens kraft være en rød tråd gjennom alle kjernetemaene.   Kjernetemaene rommer mye av det vi ønsker en opplevelses – og lærerik barndom skal være, summen av det vi og rammeplanen setter sentralt i barns utvikling. Vi skal fylle sekken til barna før de går videre på utdanningsstigen med varierte dager, gode verdier og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  

  04.09.2023 14.04
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Den Internasjonale Barnehage i Bergen

Den Internasjonale Barnehage er en arena for mangfold. Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Vennskap, toleranse og forståelse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og forståelse.

Laster..