Nyheter

 • Uteuken 2019

  Vi i Den Internasjonale Barnehage ønsker å takke alle for en vel gjennomført uteuke! Barna sitter nok igjen med mange gode opplevelser når de kan se tilbake på blant annet vikingkamper, jotneangrep, nissebesøk, vikingskipseilas og vikingfest.

  28.05.2019 14.28
 • FØRSKOLETUR TIL FINSE – 3 til 5 april

  En lang og god tradisjon i Den Internasjonale Barnehagen er at førskolebarna fra Laksevåg og Sollien reiser på felles tur til Finse. Og i år er ingen unntak. Den 3.april pakker vi sekken og setter kurs for Finse. I løpet av to dager skal vi kose oss i vårsolen, stå på ski, dele måltid sammen, leke og nyte en god avslutning på barnehagetiden. Vi skal overnatte på Turistforeningens hytteanlegg på Finse, hvor vil vi få servert alle våre måltid. Anlegget på Finse vil være vår base for små turer og mye ski lek.

  23.04.2019 14.47
 • Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Natur og miljø.

  Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Gjennom å lære, og være i naturen vil barna få kjennskap til og få forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det er og ønskelig at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling og hvordan vi kan ta vare på naturen rundt oss

  18.03.2019 13.33
 • Avslutning på viking prosjektet.

  20.02.2019 19.19
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Den Internasjonale Barnehage i Bergen

Den Internasjonale Barnehage er en arena for mangfold. Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Vennskap, toleranse og forståelse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og forståelse.