Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - bygge fellesskap gjennom å skape og oppleve kunstopplevelser sammen

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid (Rammeplanen for barnehage)

Barna sin allsidige utvikling skjer i samspill med andre. Gjennom dette temaet ønsker vi at barna skal få bygge fellesskap gjennom å skape og oppleve kunstopplevelser sammen.

Vi vil legge til rette for kreative møteplasser i barnehagen der barna kan få utfolde seg og utforske kunstuttrykk i lag. Barn lærer å samhandle med andre gjennom opplevelser, utprøvinger og erfaringer.

I dette temaet vil barna være både utøvere og mottakere av kunstuttrykk. Vi vil blant annet jobbe med veving ute og inne, skape rollespill og ha konsert i barnehagen.