Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Natur og miljø.

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Gjennom å lære, og være i naturen vil barna få kjennskap til og få forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det er og ønskelig at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling og hvordan vi kan ta vare på naturen rundt oss

Utgangspunktet for temaet i år er plast.

Vi kommer til å rette et ekstra fokus mot kildesortering, gjenvinning og nedbryting.

Tanken er å synliggjøre plastens rolle i dagens samfunn og hvor avhengig vi har gjort oss av den.

Vi skal prate om dyrenes mange utfordringer med plasten og viktigheten av å behandle den på en hensiktsmessig måte slik at den er minst mulig skade for omgivelsene.

Som et forsøk kommer vi til å ta vare på all plasten vi bruker i matveien i løpet av tema-perioden.