Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Mangfold i lek - lek fra ulike kulturer

Gjennom leken møter barnet verden og seg selv og lærer en rekke ferdigheter. Lek gir rom for stimulering av språksansen og intellektet, trening av kroppen og motorikken og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring. Leken hos barn tjener derfor ytterst sett som trening både til å mestre hverdagen og voksenlivet

Fokus for temaet i år er «mangfold i lek», og vil ta utgangspunkt i lek fra ulike kulturer.

Vi skal ta for oss regellek og sangleker, samt ulike typer tradisjonsleker, og ønsker foreldre og besteforeldre velkommen til å bidra med innspill til dette.

Det blir også en naturlig videreføring av tema: sosial kompetanse ved at vi jobber videre med lekestrategier og tilrettelegger for at alle skal oppleve leken som en inkluderende arena.

Vi vil blant annet ta i bruk1-2-3- Lek for å oppnå dette.

Vi vil også legge til rette for lekegrupper på tvers av alder, samt møter i aldersgrupper. I tillegg ønsker vi å lage tradisjonsleker i ulike materialer, som vi senere ønsker å selge på festivalen vi skal ha senere på året.