Kjernetema «Fortellingens kraft»

I år vil fortellingen og fortellingens kraft være en rød tråd gjennom alle kjernetemaene.   Kjernetemaene rommer mye av det vi ønsker en opplevelses – og lærerik barndom skal være, summen av det vi og rammeplanen setter sentralt i barns utvikling. Vi skal fylle sekken til barna før de går videre på utdanningsstigen med varierte dager, gode verdier og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  

Fortellingen rommer svært mange viktige aspekt og perspektiver i arbeidet med å utvikle hele mennesket.

Fortellingen gir kunnskap, læring og danning, legger til rette for kreativitet og fantasi, abstrakt tenkning,gir glede og latter, skaper samhold og fellesskap, er kulturbærer og skaper av personlig og kulturellidentitet og mye, mye mer.

Fortellingen har en egen kraft. Den står sterkt i alle kulturer, den løfter oss opp og ut, den gir undring og mening og ikke minst den samler oss.