Vikingfest i Sollien

I januar og februar har vi jobbet med et tema under lek som vi har kalt felles fiksjon, mytologisk vikinglek. Vi har ønsket at barn skulle ha en felles forestillingsverden og lekearena. Både Laksevåg og Sollien har jobbet med dette temaet og har hatt flere treff sammen. Torsdag 7 februar var Laksevåg på besøk i Sollien til en felles vikingfest.

For 20 år siden var NRK Barne-Tv en sentral bærer av barnekultur, og var grunnlag for mang en felles samtale og lek. I våre dager den voksenstyrte barnekulturen mye mer fraksjonert, og i en og samme barnehage er det barn med vidt forskjellige populærkultur som grunnlag for sin forestillingsverden. Når barna ikke har innsikt i hverandres forestillingsverdener øker terskelen for å finne sammen i  lek og samtale. Gjennom en felles fiksjon, mytologisk vikinglek, ønsket vi å lage en felles forestillingsverden, er verden der alle barn kunne komme sammen i lek.

Mytologisk vikinglek har vært en stor suksess.

Torsdag 7 februar kom Laksevåg og Sollien sammen til en fest.

Neste uke skal alle møtes til tokt.