Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kultur - kulturelle uttrykk inspirert av urfolk og andre kulturer.

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker ( Rammeplanen).

Et sentralt tema i vår barnehage og rammeplanen er at barna skal få kjennskap til og oppleve mangfold. Kunst er en flott arena for barn å oppleve at det finnes ulike måter å tenke, handle og leve på.

Kunstuttrykk har ulike funksjoner, den kan være et uttrykk for egenart og fri tenking, men og samlende og skape fellesskap.

I dette temaet skal vi uttforske ulike kulturelle uttrykk inspirert av urfolk og andre kulturer. Vi skal se på likheter og ulikheter, utforske mønstre og dekor og prøve ut forskjellige materialer.