ÅRSHJUL 2020/2021

Her finner du det som er felles for Laksevåg og Sollien i barnehageåret 2020/2021. I årsplanen til Sollien og Laksevåg vil finne mer spesifikke planer.

August

 31.08 - 02.10:  Tema: Sosial Kompetanse - Følelser

 

September

 07.09: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

Foreldremøte

 

Oktober

Uke 42: Markering av Eritrea

16.10: Barnehagens bursdag – Sollien og Laksevåg feirer hver for seg

19.10 - 13.11: Tema: Kropp, bevegelse, mat og helse:  “Bevegelse”

23.10: Merkedag humanisme. FN – dagen. (24.10)

 

November

06.11: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

13.11: Merkedag hinduisme. Divali. (14.10)

 

 

Desember

11.12: Lucia.

17.12: Nisse-/grøtfest

24.12 – 25.12 og 31.12: Barnehagen stengt.

28.12 og 30.12: Laksevåg åpent og Sollien åpent.

 

 

Januar

01.01: Barnehagen Stengt.

 

Februar

04.02: Markerer Samenes nasjonaldag. (06.02)

05.02: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

12.02: Karneval.

 

Mars

Foreldremøte 

01.03 - 30.04: Tema: Kunst, kultur og kreativitet - Lek “felles fiksjon”

24.03: Påskefrokost.

25.03: Merkedag kristendom. Påske.

29.03 – 31.03: Sollien stengt og Laksevåg åpent. OBS! Vi stenger kl. 1200 den 31.03

 

April

01.04 – 05.04: Barnehagen stengt.

08.05: Merkedag buddhisme. Vesak.

14.04 – 16.04: Finsetur for de eldste barna.

 

Mai

Uke 18 og uke 19: Markering av Norge

12.05: 17. Mai tog i nærmiljøet.

13.05: Barnehagen stengt. 

14.05: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

17.05: Barnehagen stengt. 

18.05 - 11.06: Tema: Natur, miljø og teknologi - “Småkryp”

21.05: Merkedag islam: Id (13.05)

24.05. Barnehagen stengt.

 

Juni

Uke 23: Uteuke.

09.06 og 10.06: Dugnad kl 16.00

15.06: Sommerfest kl. 1600.

30.06: Siste dag for de eldste barna.

Uke 27: Sollien åpent og Laksevåg stengt.

Uke 28 – 30: Sommerstengt.

02.08: Barnehagen åpner igjen.